การตรวจสอบเพื่อการก่อสร้างอาคาร

การตรวจสอบหรือการสำรวจเพื่อการก่อสร้างอาคารนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ขั้นตอนด้วยกัน


การสำรวจเพื่อการออกแบบ

ในขั้นตอนนี้จะเป็นการสำรวจเพื่อให้ฝ่ายออกแบบนำข้อมูลไปทำการออกแบบบ้านและแปลนต่างๆ
ซึ่งข้อมูลที่จำเป็นในการนำไปดำเนินการออกแบบนั้น มีดังต่อไปนี้

 • ขอบเขตของพื้นที่
 • ระดับความสูงของพื้นที่
 • ถนน ขอบถนน และผิวจราจร
  (เป็นการสำรวจสภาพเส้นทางเข้า-ออกของโครงการก่อสร้าง มีผลเมื่อต้องการนำวัสดุอุปกรณ์เข้าโครงการ
  หากเดินทางเข้า-ออกไม่สะดวก อาจทำให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาได้)
 • สิ่งสาธารณูปโภค เช่น ท่อประปา สายไฟฟ้า ท่อระบายน้ำทิ้ง
  เพื่อสำหรับใช้งานในระหว่างการก่อสร้างที่อยู่ใกล้กับสถานที่ที่จะก่อสร้าง เพื่อใช้เป็นจุดอ้างอิงแนวและระดับในการก่อสร้าง
 • สภาพการรับน้ำหนักของพื้นดิน หรือลักษณะของผิวดิน

หลังจากทำการออกแบบอาคารเรียบร้อยแล้ว จะนำไปสู่ “การสำรวจในขั้นตอนที่ 2”


การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง

สำหรับการสำรวจในขั้นตอนนี้ หากเป็นการสร้างตึกหรืออาคารขนาดใหญ่ จะต้องสำรวจข้อมูลดังต่อไปนี้

 • สำรวจสภาพของตึกที่อยู่ใกล้ เช่น ลักษณะของโครงสร้าง รูปแบบโครงงาน ซึ่งอาจได้รับผลเสียหายในขณะที่ทำการก่อสร้าง
  เช่น การตอกเสาเข็ม ซึ่งจะทำให้เกิดคลื่นของความสะเทือน ทำให้สิ่งก่อสร้างรอบข้างเกิดการทรุดตัวและพังลงได้
 • ค่าระดับของสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่ รวมทั้งสิ่งสาธารณูปโภค และลักษณะของผิวจราจร
  การกำหนดระยะและหมุดควบคุมต่างๆ เช่น Base line , offset และหมุด BM โดยอ้างอิงจากแบบก่อสร้างที่ได้ทำการออกแบบไว้
  หลังจากทำการกำหนดระยะหมุดควบคุมต่างๆเเสร็จสิ้น จึงสามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารต่อไป