ทำไมต้องใช้สถาปนิกในการออกแบบ?

สถาปนิก คือ บุคคลผู้ทำหน้าที่และดำเนินงานในส่วนของการออกแบบ และวางแผนในการก่อสร้าง หรือที่เรียกว่างานสถาปัตยกรรม
โดยสถาปนิกนั้นจะเป็นผู้ที่เข้าใจในมาตรฐานการก่อสร้างของอาคารและบ้านพักอาศัย เข้าใจถึงหน้าที่ใช้สอยของสิ่งก่อสร้างนั้น รวมไปถึงวัสดุที่จะต้องนำมาเป็นส่วนประกอบของสิ่งก่อสร้างนั้น
สถาปนิกจำเป็นต้องได้รับการศึกษาทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม จึงจะสามารถทำงานในวิชาชีพสถาปนิกได้

ไม่ว่าจะสิ่งก่อสร้างที่ผู้คนต้องการสร้างนั้นจะเป็นบ้านหลังเล็ก โรงแรม โรงเรียน โรงงาน หรืออาคารหลังใหญ่ ทั้งหมดนี้จำเป็นต้องจ้างสถาปนิกมาดำเนินงานทั้งสิ้น
เนื่องจากสถาปนิกผู้ออกแบบจะมีความสามารถในการออกแบบได้ทุกขนาดพื้นที่ และหลากหลายประเภท ตามความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมา
นอกจากนี้แล้วสถาปนิกจะยังทำหน้าที่เสมือนเป็นที่ปรึกษาเรื่องบ้านของท่าน ตั้งแต่เริ่มต้นวางแนวความคิดเพื่อการออกแบบ ประมาณราคาก่อสร้าง
แนะนำผู้รับเหมาก่อสร้าง ตรวจสอบงานก่อสร้างตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งแล้วเสร็จ เรียกได้ว่าสถาปนิกจะทำงานควบคู่ไปกับท่านตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบจนจบกระบวนการก่อสร้างเลยทีเดียว

ส่วนในเรื่องของค่าบริการวิชาชีพสถาปนิกนั้นไม่ได้แพงอย่างที่คิด หากท่านพิจารณาเปรียบเทียบมูลค่าของค่าแบบหรือค่าบริการวิชาชีพของสถาปนิก
กับมูลค่าก่อสร้างโดยรวมของการก่อสร้างบ้านเรือนหรืออาคารก็ตาม จะพบได้ว่าค่าบริการสถาปนิกนั้นคิดเป็นเพียงแค่ไม่กี่เปอร์เซนต์
แต่ท่านจะได้รับการให้บริการที่คุ้มค่า ไม่ว่าจะเป็นการคืนกำไรให้แก่ท่านจากการประหยัดเวลาการทำงาน ลดเวลาการก่อสร้าง การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่เหมาะสม
การประหยัดพลังงานในบ้านเรือนและอาคาร ลดค่าเสียหายจากปัญหาการก่อสร้าง และอีกหลายด้านมากมาย
เนื่องจากสถาปนิกเป็นผู้ที่มองภาพรวมของการออกแบบและก่อสร้างได้อย่างชัดเจน จึงสามารถวางแผนการดำเนินงานและประหยัดเวลาการทำงานได้เป็นอย่างดี
รวมไปถึงสามารถควบคุมงบประมาณการก่อสร้างไม่ให้เกินที่กำหนด

ดังนั้นการประเมินค่าแบบหรือค่าแรงของสถาปนิกนั้นไม่ได้นับแค่เพียงจำนวนแผ่นพิมพ์เขียวอย่างเดียวเท่านั้น
ยังรวมไปถึงการดำเนินการและการดูแลงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบและแปลนก่อสร้างทั้งหมด
นอกจากนี้แล้ว สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ยังได้กำหนดมาตรฐานค่าบริการวิชาชีพไว้ตามประเภทของงาน
จึงมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับการบริการที่เหมาะสมอย่างแน่นอน